Chuột con ở An Khê


"giang hồ ta chỉ giang hồ vặt,
nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà."

thơ Phạm Hữu Quang, Hàn Phong đọc ở An Khê


ở Bến Tuyết, Hàn Phong chụp cho Chuột con


An Khê, những chiều sông Ba bến Tuyết, tháng Ba, 2011

Bài đăng phổ biến