BẠC TẦN HOÀI

Bạc Tần Hoài

泊秦淮

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
煙籠寒水月籠沙,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
夜泊秦淮近酒家。
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
商女不知亡國恨,
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
隔江猶唱後庭花。

Đỗ Mục 杜牧 (803-853)

Đậu thuyền vào bến Tần Hoài

Khói sương lan trên mặt nước lạnh, và ánh trăng lan trên bãi cát,
Đêm, ghé thuyền vào bến Tần Hoài, đậu bên cạnh một quán rượu.
Có người ca nữ, dường như không biết đến nỗi hận mất nước,
bên kia sông, vẫn hồn nhiên hát khúc Hậu Đình Hoa. 

Khúc hoang ca

Đêm xuống trên sông chợt nhớ nhà
khói sương mờ ảo lạnh bờ xa
cát vàng một dải lồng trăng cũ
thấp thoáng thuyền mơ dưới bóng ngà.

Tiếng ai văng vẳng vọng âm ba
lâm ly mấy điệu cảm hoài ta
ôi ! kẻ chinh nhân hồn vẫn mộng,
nên đành gác lại khúc hoang ca.  

Montreal, đầu thu, tháng Chín, 2022
Trí Như cảm tác

A Mooring on the Ch'in-Huai River

Mist veils the cold stream, and moonlight the sand,
As I moor in the shadow of a river-tavern,
Where girls, with no thought of a perished kingdom,
Gaily echo A Song of Courtyard Flowers.

by Du Mu
translated by Witter Bynner


Bài đăng phổ biến