KHÚC CHIÊU QUÂN

Xa xa thành cổ gió hoang vu
Mộ cỏ người xưa táng lạnh lùng
Phận bạc nên đành dâng trướng giặc
Mà hơn son phấn rũ thâm cung
Sương thu mày liễu u hờn tủi
Tiếng nhạn lòng son áo não chằm
Tình xuân gửi gió về phương cũ
Lưu mãi ngàn sau khúc lệ sầu.

( cảm tác khi đọc Chiêu Quân Mộ của Phan Huy Ích ) 

Montréal, tháng Sáu, 2024


Suwon, 02-2019


Bài đăng phổ biến