Tuyệt Mệnh Thi

(I)

Huyết khô lệ kiệt hận nan tiêu,
Trường đoạn Hương giang nhật mộ triều.
Ngô đảng tảo thanh cừu lỗ nhật,
Phần tiền nhất chỉ vị nùng thiêu.

(II)

Trùng tuyền yểm lệ kiến Trưng Vương,
Đề huyết thư quyên chỉ tự thương.
Bằng tạ Phật linh như tái thế,
Nguyện thân thiên tý, tý thiên sang.

(III)

Thê lương ngục thất mệnh chung thi,
Hải khoát sa không khốc tự tri.
Tử quốc đáo nùng thiên hữu phận,
Thương tâm quan lũ kỷ nam nhi.

Ấu Triệu Lê Thị Đàn

Những bài thơ tuyệt mệnh

(1)

Huyết lệ dầu khan, giận chửa sờn
Chiều hôm tê tái nước sông Hương
Đảng ta khi quét xong quân giặc
Trước nấm mồ em đốt bó nhang.

(2)

Suối vàng gạt lệ gặp Bà Trưng
Máu thắm hồn quyên khóc thảm thương
Lạy Phật, thân này còn hoá kiếp
Tay xin nghìn cánh, cánh nghìn thương.

(3)

Lạnh lùng cảnh ngục lúc quyên sinh
Biển rộng đồng không mình biết mình
Chết với nước non em tốt số
Chạnh lòng tủi hổ lũ trâm anh.

Đặng Thai Mai dịch

Người nữ sĩ

Người nữ sĩ khóc thầm nơi ngục thất
phút quyên sinh lòng thật bơ vơ
trung kiên một dạ tôn thờ
nước non dân tộc ngọn cờ tự do.

Người tử tận đắng đo lần lữa
mộng hoài chinh thắp lửa trong lòng.
Thôi người xin bước thong dong
ta nay xin tạ những dòng cảm thương:

thương khí phách can trường dũng liệt
thương lòng son chí tuyệt hồn trung
xin cho giọt lệ chảy cùng
đưa người giây phút lạnh lùng vấn khăn.

Dòng sông cũ ánh trăng còn sáng
tiếng chuông xưa thanh thản ngân dài
ta xin gửi xuống tuyền đài
nén tâm hương cảm một người hoài trung.

Montréal, tháng Chín, 2021
Bài đăng phổ biến